Skip til hoved indholdet

Demens

    Hjem Demens Demens

I Aktivitetsområdet har vi følgende tilbud til dig, der har en demens sygdom eller en demenslignende sygdom:  

Aktiv med Demens 

Kognitiv stimulation – Hjernetræning 

Aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere med demenssygdom 

 

Læs om demens tilbud

Vi har åbne tilbud for dig og dine pårørende, hvor I frit kan komme og deltage. 

Læs om Aktiv med Demens (nyt vindue)

Vi tilbyder træningsforløb med kognitiv stimulation og hjernetræning. Vi træner ved hjælp af forskellige spil og med samtaler om det der aktuelt sker i samfundet lige nu. 

Forløbene løber over 10 kursusgange af 1,5 times varighed én gang ugentligt. 

Træningsgruppen består af op til 6 personer. 

Læs om Hjernetræning (nyt vindue)

Aktivitetstilbuddet består af aktiviteter, der er specielt rettet mod dig med demens, fx udflugter, værksted, quiz og spil, sang og musik mm. 

Det er demenskoordinatorer, der – ud fra dine behov og ressourcer – vurderer, om du kan få bevilget aktivitetstilbuddet. 

Når du har fået bevilget aktivitetstilbuddet, vil en medarbejder komme på besøg hos dig, så I kan aftale en startdato. 

Læs om Aktivitetstilbud (nyt vindue)

Læs om Demens og demens koordinatorer (nyt vindue)

Hold dig opdateret om aktiviteter

Aktivitetsområdet
Bredgade 55
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5185