Centerrådsmedlemmer

Formand

 

 

Kasserer

Kirsten Rasmussen

kirstenloud@gmail.com
61 66 75 09

Medlem

Agnes Larsen

gmlr.larsen@gmail.com
28 25 75 61

Medlem Helle Kjær Jensen

Helle2708@hotmail.com
28 55 16 72

Medlem  Inger Marie Larsen

ingermarie1@outlook.dk

98 83 51 76 - 25 30 44 75

Medlem

Elsebeth Damkjær

eb.damkjaer@gmail.com
98 83 50 06
31 22 25 90         

Medlem Kurt Kristensen

kurt29338215@gmail.com
98 82 21 27
29 33 82 15

Suppleant Gert Henriksen gerthenriksen@yahoo.dk
98 80 26 86

61 37 78 65
    
Opdateret 8. marts 2022