OL

Formålet med OL:

- At lave en fælles motionsdag for de svageste ældre i kommunen

- at arrangerer en hyggelig og sjov dag.

Dette kan måske give deltagerne mod på at komme til flere aktiviteter, som f.eks. centerrådene arrangere.

Målgruppen:

Plejehjemsbeboere + ældre i eget hjem, der har behov for hjælp for at deltage.

· Der afholdes med mellemrum OL-arrangementer på hvert enkelt plejecenter

· Der afholdes med mellemrum OL-arrangementer på Aktivitetscentrene

OL-aktiviteter:

Der arrangeres forskellige OL- discipliner (bowling, boccia, dåsekast osv.) der bliver tilrettelagt så man kan deltage, selvom man var kørestolsbruger eller på anden måde har handicaps, og har brug for hjælp, for at deltage. Deltagerne blev inddelt i hold, så de havde mulighed for at hygge sig og konkurrerer i mindre grupper.

For at få arrangementerne til at lykkes, er der altid brug for mange frivillige hjælpere, så henvend dig gerne til det nærmeste aktivitetscenter for nærmere information, hvis du har lyst til at give en hånd med til et OL-arrangement.

 

Opdateret 18. november 2021