Centerrådene

Centerråd i Brønderslev Kommune.

Centerrådene i Brønderslev kommune har i mange år udført et stort stykke frivilligt socialt arbejde.
Rådene planlægger og afholder arrangementer for bl.a. plejehjemsbeboere, for ældre i eget hjem med særlige behov og for friske ældre.

Centerrådene på plejecentrene er med til at skabe glæde for beboerne og højne deres livskvalitet.
Beboerne er imidlertid ikke de eneste, der har glæde af den frivillige indsats. En god frivilligindsatsskaber glæde for alle involverede aktører og frivillige glædes over at glæde andre og se glimtet i beboernes øjne, når de synger sammen med dem eller tager på tur. Mærk stemningen ved kaffen efter en aktivitet, når beboerne er godt tilpas og fyldt op af gode indtryk.

Centerrådenes aktiviteter på plejecentre spænder mellem store begivenheder og små aktiviteter i forbindelse med daglige gøremål. Frivillige hænder kan stable fester og arrangementer på benene og markere årets gang med Sankthansbål, løvfaldstur, julebanko, påskefrokost osv., men frivillige hænder kan også holde i hånd, cykle en tur via ”cykling uden alder”, støtte en beboer på en gåtur rundt om plejecentret eller spille en sang på guitar en onsdag eftermiddag.
Centerrådenes arbejde er med til at sikre, at alle de svages interesser bliver varetaget, så der planlægges aktiviteter dels på tværs, hvor alle kan deltage efter evne, og dels individuelt tilrettelagte aktiviteter ud fra de enkelte gruppers behov/ønsker.

Centerrådene der arbejder på vores aktivitetscentre, arbejder for ældre i eget hjem med særlige behov og for friske ældre. I disse centre er der mange blandende aktiviteter for alle målgrupper med bland andet fokus på Spis-Sammen aktiviteter, foredrag, sang og underholdning.

Alle Centerråd består i dag af 5 - 7 medlemmer valgt blandt pensionister og borgere over 60 år.

Måske vil du eller måske kender du én der kunne have lyst til at yde et stykke frivilligt socialt arbejde i et af vore Centerråd, som en af vores kernefrivillige, se nærmere om frivillighed her(Nyt vindue) 

I dag findes der centerråd følgende steder:
Ved plejecentrene:

 • Rosengården i Jerslev
 • Elmehøj i Ø. Brønderslev
 • Aldersro/Jyske Ås i Flauenskjold 
 • Kulturhuset i Asaa
 • Valdemarsgade i Brønderslev
 • Støberiet i Brønderslev 

Ved Brønderslev kommunens 3 aktivitetscentre:

 • Rosendalscentret i Agersted
 • Aktivitetscenter Grønningen i Brønderslev
 • Stengårdscentret i Hjallerup

  På Margrethelund er der ikke et centerråd, da der ikke var nogle der ville opstille, her mangler vi frivillige - så er det noget for dig, så kontakt Lone Nørgaard Larsen.

Yderligere information om
Oprettelse af centerråd hos:
Leder - Aktivitet og Frivillige
Lone Nørgaard Larsen
Tlf.: 99 45 44 14 eller 29 40 36 21
lone.norgaard.larsen@99454545.dk

 

 

Opdateret 9. maj 2022