Aktiviteter for borgere med en demenssygdom

Aktivitetstilbud: til hjemmeboende borgere med en demenssygdom.

Formålet med tilbuddet er at øge borgerens livskvalitet ved:

  • at forebygge isolation
  • at vedligeholde og stimulere brugerens fysiske, psykiske og sociale funktioner
  • at forebygge øget behov for hjælp og give brugeren mulighed for at forblive længst muligt i eget hjem
  • at aflaste ægtefælle i eget hjem og dermed forebygge udbrændt hed hos ægtefælle

Målgruppe

Borgere med en demenssygdom (også yngre) eller borgere med demenslignende sygdomme, der bor i eget hjem

Målgruppen bliver opdelt i forskellige grupper, med hensyntagen til bl.a. alder, køn og interesser.

Aktiviteter

Aktiviteterne er forskellige fra gruppe til gruppe, men omfatter:

- sang, musik, gåture, gymnastik/motion, kognitiv træning gennem forskellige former for spil, gamle danske film med efterfølgende snak, lydbånd, avislæsning, erindringsværksted, bagning og madlavning.

Der lægges vægt på at borger og personale sammen hygger sig, ler og får gode oplevelser, og at borgerne vedligeholder en række færdigheder.

Medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte borgers livshistorie ved planlægning af aktiviteterne.

Åbningstider

Aktiviteten har åbent alle dage i tidsrummet 10.00 - 14.30 inkl. lørdage

Sted: Aktiviteterne har base to steder i kommunen

I den østlige del: Aktivitetscenter Stengårdscentret i Hjallerup.

Kontakt: telefon: 41 73 67 08 (Ditte og Camilla)

I den vestlige del: Aktivitetscenter Grønningen i Brønderslev.

Kontakt: telefon: 41 73 67 07 (Anette og Anna Marie)

Der er max. 6 borgere af gangen, og der er ansat 2 medarbejdere til målgruppen.

Forplejning

Der startes og sluttes hver gang med en kop kaffe, så dagen kan begyndes og afsluttes på en rolig måde.

Middagsmad: der spise fælles varm mad, hvis man er der hele dagen.

Kørsel

Borgerne hentes og bringes i Taxa, prisen er 20kr. hver vej, betalingen opkræves via pensionstræk månedligt.

 

Yderligere henvendelse til

Demensrådgivningen Øst

Helle Rasmussen

Rådhusgade 5

9330 Dronninglund

Telefon: 24 86 68 51

Hverdage undtagen fredag kl. 8 – 9 og 12.30 – 13.30.

Demensrådgivningen Vest

Vivi Møller Ahmio

Rådhusgade 5

9330 Dronninglund

Telefon: 99 45 46 99

Hverdage undtagen fredag kl. 8 – 9 og 12.30 – 13.30.

 

Leder - Aktivitet og Frivillige
Lone Nørgaard Larsen
Tlf.: 99 45 44 14 eller 29 40 36 21
lone.norgaard.larsen@99454545.dk

Aktivitetsmedarbejder:
Camilla Kjeldsen
Tlf.: 41 73 67 08
camilla.hein.kjeldsen@99454545.dk

Ditte Toft Højer
Tlf.: 60 91 55 34
ditte.toft.hoejer@99454545.dk

Anette Graversen
Tlf.: 41 73 67 07
aneg@99454545.dk

Jytte Nørgård
Tlf.: 41 73 67 07
jytte.noeregaard@99454545.dk

Linda Baszczak
Tlf.: 29 64 91 67
linda.baszczak@99454545.dk

Helle Rasmussen
Tlf.: 25 23 67 18
helle.rasmussen.2@99454545.dk

Opdateret 23. maj 2022